ผู้บริหาร

นางบุญปอง ก้อนทรัพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/08/2020
ปรับปรุง 22/11/2022
สถิติผู้เข้าชม 87791
Page Views 112693
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง
2 โรงเรียนบ้านหนองหิน คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง
3 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง
4 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ ดอนมดแดง ดอนมดแดง
5 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) ดอนมดแดง ดอนมดแดง
6 โรงเรียนบ้านยาง ดอนมดแดง ดอนมดแดง
7 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ดอนมดแดง ดอนมดแดง
8 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว ดอนมดแดง ดอนมดแดง
9 โรงเรียนบ้านโอด ท่าเมือง ดอนมดแดง
10 โรงเรียนบ้านสว่าง ท่าเมือง ดอนมดแดง
11 โรงเรียนบ้านท่าเมือง ท่าเมือง ดอนมดแดง
12 โรงเรียนบ้านยางกะเดา ท่าเมือง ดอนมดแดง
13 โรงเรียนบ้านยางกะเดาสาขาบ้านนาคำภูฮี ท่าเมือง ดอนมดแดง
14 โรงเรียนบ้านท่าศิลา เหล่าแดง ดอนมดแดง
15 โรงเรียนบ้านค้อ เหล่าแดง ดอนมดแดง
16 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง เหล่าแดง ดอนมดแดง
17 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม เหล่าแดง ดอนมดแดง
18 โรงเรียนบ้านท่าลาด เหล่าแดง ดอนมดแดง
19 โรงเรียนบ้านกระบูน เหล่าแดง ดอนมดแดง 045-370295
20 โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ
21 โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ
22 โรงเรียนดุมใหญ่บ้านหนองแสง ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ
23 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ
24 โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ
25 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย นาเลิง ม่วงสามสิบ
26 โรงเรียนบ้านนาเลิง นาเลิง ม่วงสามสิบ
27 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล นาเลิง ม่วงสามสิบ
28 โรงเรียนบ้านผือ นาเลิง ม่วงสามสิบ
29 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) นาเลิง ม่วงสามสิบ
30 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
31 โรงเรียนบ้านเทพา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
32 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
33 โรงเรียนบ้านตำแย ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
34 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
35 โรงเรียนบ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
36 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
37 โรงเรียนอนุบาลเกษมวันวิทยา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
38 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ
39 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ
40 โรงเรียนบ้านยางเทิง ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ
41 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ
42 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ
43 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ
44 โรงเรียนบ้านหนองผำ ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
45 โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
46 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ 045 - 339212
47 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
48 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
49 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
50 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ
51 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ
52 โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ
53 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ
54 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ หนองฮาง ม่วงสามสิบ
55 โรงเรียนบ้านดอนประทาย หนองฮาง ม่วงสามสิบ
56 โรงเรียนบ้านเหล่าบาก หนองฮาง ม่วงสามสิบ 045343105
57 โรงเรียนบ้านหนองฮาง หนองฮาง ม่วงสามสิบ
58 โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย หนองเมือง ม่วงสามสิบ
59 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง หนองเมือง ม่วงสามสิบ
60 โรงเรียนบ้านนาขาม หนองเมือง ม่วงสามสิบ
61 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) หนองเมือง ม่วงสามสิบ
62 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) หนองเมือง ม่วงสามสิบ
63 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า หนองเหล่า ม่วงสามสิบ 09-0262-9416
64 โรงเรียนบ้านดอนแดง หนองเหล่า ม่วงสามสิบ
65 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ หนองเหล่า ม่วงสามสิบ
66 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน หนองเหล่า ม่วงสามสิบ
67 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ หนองเหล่า ม่วงสามสิบ
68 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก หนองไข่นก ม่วงสามสิบ
69 โรงเรียนบ้านบก หนองไข่นก ม่วงสามสิบ
70 โรงเรียนบ้านก่อ หนองไข่นก ม่วงสามสิบ
71 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง เตย ม่วงสามสิบ
72 โรงเรียนบ้านผาสุก เตย ม่วงสามสิบ
73 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก เตย ม่วงสามสิบ
74 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) เตย ม่วงสามสิบ
75 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย เตย ม่วงสามสิบ
76 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม เตย ม่วงสามสิบ
77 โรงเรียนบ้านเตย เตย ม่วงสามสิบ
78 โรงเรียนบ้านหนองหลัก เหล่าบก ม่วงสามสิบ
79 โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง เหล่าบก ม่วงสามสิบ
80 โรงเรียนบ้านขมิ้น เหล่าบก ม่วงสามสิบ
81 โรงเรียนบ้านเศรษฐี เหล่าบก ม่วงสามสิบ
82 โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ เหล่าบก ม่วงสามสิบ
83 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง โพนแพง ม่วงสามสิบ
84 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) โพนแพง ม่วงสามสิบ
85 โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) โพนแพง ม่วงสามสิบ
86 โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง ม่วงสามสิบ -
87 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ
88 โรงเรียนประชาสามัคคี ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ 0-4537-0461
89 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ
90 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ 045342041
91 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ
92 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ 045-342093
93 โรงเรียนบ้านแสงไผ่ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ
94 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ กลางใหญ่ เขื่องใน
95 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา กลางใหญ่ เขื่องใน
96 โรงเรียนบ้านไผ่ กลางใหญ่ เขื่องใน
97 โรงเรียนบ้านนามน ก่อเอ้ เขื่องใน
98 โรงเรียนบ้านท่าลาด ก่อเอ้ เขื่องใน
99 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ก่อเอ้ เขื่องใน
100 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ (โอภาสพิทยาคาร) ก่อเอ้ เขื่องใน
101 โรงเรียนบ้านพับ ก่อเอ้ เขื่องใน
102 โรงเรียนบ้านก่อ ก่อเอ้ เขื่องใน
103 โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ก่อเอ้ เขื่องใน 0-4547-3601
104 โรงเรียนบ้านเอ้ ก่อเอ้ เขื่องใน 0898463634
105 โรงเรียนบ้านดงยาง ก่อเอ้ เขื่องใน 045-370506
106 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ค้อทอง เขื่องใน
107 โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ ค้อทอง เขื่องใน
108 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) ค้อทอง เขื่องใน
109 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย ค้อทอง เขื่องใน
110 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ค้อทอง เขื่องใน
111 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน ชีทวน เขื่องใน
112 โรงเรียนบ้านชีทวน ชีทวน เขื่องใน
113 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน ชีทวน เขื่องใน
114 โรงเรียนบ้านท่าศาลา ชีทวน เขื่องใน
115 โรงเรียนบ้านหวาง ชีทวน เขื่องใน
116 โรงเรียนบ้านท่าค้อ ท่าไห เขื่องใน
117 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ท่าไห เขื่องใน
118 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) ท่าไห เขื่องใน
119 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ ธาตุน้อย เขื่องใน
120 โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย เขื่องใน 045225139
121 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) นาคำใหญ่ เขื่องใน
122 โรงเรียนบ้านแสงน้อย นาคำใหญ่ เขื่องใน
123 โรงเรียนบ้านป่าข่า นาคำใหญ่ เขื่องใน
124 โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก เขื่องใน
125 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ บ้านกอก เขื่องใน
126 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านไทย เขื่องใน 045-370492
127 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) บ้านไทย เขื่องใน
128 โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย บ้านไทย เขื่องใน
129 โรงเรียนบ้านโนนดู่ บ้านไทย เขื่องใน
130 โรงเรียนบ้านยางขี้นก ยางขี้นก เขื่องใน
131 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี ยางขี้นก เขื่องใน
132 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) ยางขี้นก เขื่องใน
133 โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) ยางขี้นก เขื่องใน
134 โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) ยางขี้นก เขื่องใน
135 โรงเรียนบ้านดู่น้อย ศรีสุข เขื่องใน
136 โรงเรียนบ้านศรีสุข ศรีสุข เขื่องใน
137 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี ศรีสุข เขื่องใน
138 โรงเรียนบ้านอีต้อม ศรีสุข เขื่องใน
139 โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง ศรีสุข เขื่องใน
140 โรงเรียนเก่าขามวิทยา ศรีสุข เขื่องใน
141 โรงเรียนบ้านดอนเชียงโท สร้างถ่อ เขื่องใน 045221028
142 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สร้างถ่อ เขื่องใน
143 โรงเรียนบ้านขามป้อม สร้างถ่อ เขื่องใน
144 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สร้างถ่อ เขื่องใน
145 โรงเรียนบ้านปลาฝา สร้างถ่อ เขื่องใน
146 โรงเรียนบ้านหนองเซือม สร้างถ่อ เขื่องใน
147 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ สร้างถ่อ เขื่องใน
148 โรงเรียนบ้านศรีบัว สร้างถ่อ เขื่องใน
149 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สหธาตุ เขื่องใน
150 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า เขื่องใน 045-229142
151 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) หนองเหล่า เขื่องใน
152 โรงเรียนบ้านป่าก่อ หนองเหล่า เขื่องใน
153 โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า หนองเหล่า เขื่องใน
154 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) หนองเหล่า เขื่องใน
155 โรงเรียนบ้านศรีศึกษา หัวดอน เขื่องใน
156 โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) หัวดอน เขื่องใน 0-4537-0479
157 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม หัวดอน เขื่องใน
158 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) หัวดอน เขื่องใน 0-4584-5515, 0-4537-0476
159 โรงเรียนบ้านท่าวารี หัวดอน เขื่องใน
160 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) หัวดอน เขื่องใน
161 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ หัวดอน เขื่องใน 045370477
162 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) เขื่องใน เขื่องใน
163 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เขื่องใน เขื่องใน
164 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน เขื่องใน เขื่องใน
165 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) เขื่องใน เขื่องใน
166 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) เขื่องใน เขื่องใน
167 โรงเรียนบ้านนาดูน เขื่องใน เขื่องใน
168 โรงเรียนบ้านชาติสามัคคี เขื่องใน เขื่องใน
169 โรงเรียนบ้านบุตร แดงหม้อ เขื่องใน
170 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ เขื่องใน
171 โรงเรียนบ้านทุ่ง แดงหม้อ เขื่องใน
172 โรงเรียนนาคำวิทยา แดงหม้อ เขื่องใน
173 โรงเรียนบ้านแก้งซาว โนนรัง เขื่องใน 045-228146
174 โรงเรียนบ้านนาผาย โนนรัง เขื่องใน 087-9582853
175 โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง เขื่องใน
176 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
177 โรงเรียนบ้านเค็ง กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
178 โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
179 โรงเรียนบ้านนาใต้ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
180 โรงเรียนพระวอพระตาวิทยานุสรณ์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
181 โรงเรียนบ้านหมากมี่ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
182 โรงเรียนประทุมวรราชวิทยา กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
183 โรงเรียนบ้านนาคำ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
184 โรงเรียนบ้านปากน้ำ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
185 โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
186 โรงเรียนบ้านผาแก้ว กุดลาด เมืองอุบลราชธานี .045-370329
187 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
188 โรงเรียนบ้านนาดูน ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
189 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวคำ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี 0-4537-0327
190 โรงเรียนอนุบาลน้ำทิพย์ 2 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
191 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
192 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
193 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
194 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
195 โรงเรียนบ้านแคกลางหงษ์ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
196 โรงเรียนประชาสามัคคี ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
197 โรงเรียนมารีย์นิรมล ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
198 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
199 โรงเรียนบ้านสว่าง ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี
200 โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี
201 โรงเรียนบ้านหนองแต้ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี
202 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี
203 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี
204 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ปทุม เมืองอุบลราชธานี
205 โรงเรียนบ้านหนองสร้างหมากแข้ง ปะอาว เมืองอุบลราชธานี
206 โรงเรียนบ้านปะอาว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี 045840444
207 โรงเรียนบ้านข่าโคม ปะอาว เมืองอุบลราชธานี
208 โรงเรียนบ้านหนองไฮวิทยา หนองขอน เมืองอุบลราชธานี
209 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ หนองขอน เมืองอุบลราชธานี
210 โรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองขอน เมืองอุบลราชธานี 045344114, 045344191
211 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) หนองขอน เมืองอุบลราชธานี
212 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) หนองขอน เมืองอุบลราชธานี 045-370317
213 โรงเรียนหนองขอนวิทยา หนองขอน เมืองอุบลราชธานี
214 โรงเรียนบ้านดอนชี หนองขอน เมืองอุบลราชธานี
215 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูนเพิ่มวิทยาคาร) หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
216 โรงเรียนบ้านมะเขือ หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี 045370688
217 โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
218 โรงเรียนบ้านจานตะโนน หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
219 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
220 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
221 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี 0818640185
222 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี 0-4537-0311
223 โรงเรียนนารีนุกูล 2 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
224 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
225 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
226 โรงเรียนบ้านอ้น หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
227 โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
228 โรงเรียนบ้านหนองยาง หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
229 โรงเรียนบ้านสำราญ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
230 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา แจระแม เมืองอุบลราชธานี 09 - 5925 - 4534
231 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ แจระแม เมืองอุบลราชธานี
232 โรงเรียนบ้านหนองแก แจระแม เมืองอุบลราชธานี
233 โรงเรียนบ้านทัพไทย แจระแม เมืองอุบลราชธานี
234 โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม แจระแม เมืองอุบลราชธานี 045315573
235 โรงเรียนวัดท่าวังหิน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
236 โรงเรียนอุบลวิทยาคม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
237 โรงเรียนเยาวราชศึกษา ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
238 โรงเรียนอนุบาลจงกลนี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
239 โรงเรียนเอนกวิทยา ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
240 โรงเรียนปทุมวิทยากร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
241 โรงเรียนพระกุมารอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
242 โรงเรียนศรีทองวิไลวิทยา ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
243 โรงเรียนแอ็ดเวนตีสอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
244 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
245 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
246 โรงเรียนอนุบาลปทุมทิพย์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
247 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
248 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในพระอุปถัมภ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 0-4525-5037
249 โรงเรียนมหาชนะวิทยา ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
250 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 045-255923
251 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
252 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
253 โรงเรียนอนุบาลเทวีวรรณ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
254 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
255 โรงเรียนอนุบาลกิตติคุณ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
256 โรงเรียนอาเวมารีอา ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 045243712
257 โรงเรียนอนุบาลน้ำทิพย์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
258 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
259 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
260 โรงเรียนวัดบ้านบาก ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
261 โรงเรียนบ้านปลาดุก ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี 045435301
262 โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
263 โรงเรียนบ้านนามึน ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
264 โรงเรียนบ้านนาเมือง ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
265 โรงเรียนบ้านแต้เก่า หนองบก เหล่าเสือโก้ก
266 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย หนองบก เหล่าเสือโก้ก
267 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี หนองบก เหล่าเสือโก้ก
268 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองบก เหล่าเสือโก้ก
269 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น หนองบก เหล่าเสือโก้ก
270 โรงเรียนบ้านดูน หนองบก เหล่าเสือโก้ก
271 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
272 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
273 โรงเรียนบ้านเหล่าแค เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
274 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
275 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก ๐๔๕-๓๐๔๒๕๖-๗ ,๐๘๙-๖๒๔๖๘๖๐
276 โรงเรียนบ้านเป้า เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
277 โรงเรียนบ้านนาไผ่ เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
278 โรงเรียนบ้านแสง แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก
279 โรงเรียนบ้านจิก แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก
280 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก
281 โรงเรียนบ้านแพง แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก
282 โรงเรียนบ้านขามน้อย โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก 0-4537-0351
283 โรงเรียนบ้านดอนกลอย โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
284 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
285 โรงเรียนบ้านหาด โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
286 โรงเรียนบ้านรังแร้ง โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
287 โรงเรียนบ้านธรรมละ โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
288 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
289 โรงเรียนบ้านคำไหล โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
290 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก 045-842435