โรงเรียนบ้านโพนแพง
หมู่ที่ 1 บ้านโพนแพง  ตำบลโพนแพง  อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
เบอร์โทรศัพท์ -
ผู้บริหาร

นางบุญปอง ก้อนทรัพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/08/2020
ปรับปรุง 14/11/2020
สถิติผู้เข้าชม 22124
Page Views 25620
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหนองหิน คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง
2 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง
3 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง
4 โรงเรียนบ้านยาง ดอนมดแดง ดอนมดแดง
5 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว ดอนมดแดง ดอนมดแดง
6 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) ดอนมดแดง ดอนมดแดง
7 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ดอนมดแดง ดอนมดแดง
8 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ ดอนมดแดง ดอนมดแดง
9 โรงเรียนบ้านสว่าง ท่าเมือง ดอนมดแดง
10 โรงเรียนบ้านยางกะเดา ท่าเมือง ดอนมดแดง
11 โรงเรียนบ้านโอด ท่าเมือง ดอนมดแดง
12 โรงเรียนบ้านยางกะเดาสาขาบ้านนาคำภูฮี ท่าเมือง ดอนมดแดง
13 โรงเรียนบ้านท่าเมือง ท่าเมือง ดอนมดแดง
14 โรงเรียนบ้านกระบูน เหล่าแดง ดอนมดแดง 045-370295
15 โรงเรียนบ้านท่าศิลา เหล่าแดง ดอนมดแดง
16 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง เหล่าแดง ดอนมดแดง
17 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม เหล่าแดง ดอนมดแดง
18 โรงเรียนบ้านท่าลาด เหล่าแดง ดอนมดแดง
19 โรงเรียนบ้านค้อ เหล่าแดง ดอนมดแดง
20 โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ
21 โรงเรียนดุมใหญ่บ้านหนองแสง ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ
22 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ
23 โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ
24 โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ
25 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล นาเลิง ม่วงสามสิบ
26 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย นาเลิง ม่วงสามสิบ
27 โรงเรียนบ้านนาเลิง นาเลิง ม่วงสามสิบ
28 โรงเรียนบ้านผือ นาเลิง ม่วงสามสิบ
29 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) นาเลิง ม่วงสามสิบ
30 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
31 โรงเรียนบ้านเทพา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
32 โรงเรียนบ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
33 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
34 โรงเรียนบ้านตำแย ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
35 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
36 โรงเรียนอนุบาลเกษมวันวิทยา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
37 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
38 โรงเรียนบ้านยางเทิง ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ
39 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ
40 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ
41 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ
42 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ
43 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ
44 โรงเรียนบ้านหนองผำ ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
45 โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
46 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
47 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ 045 - 339212
48 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
49 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
50 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ
51 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ
52 โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ
53 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ
54 โรงเรียนบ้านหนองฮาง หนองฮาง ม่วงสามสิบ
55 โรงเรียนบ้านเหล่าบาก หนองฮาง ม่วงสามสิบ 045343105
56 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ หนองฮาง ม่วงสามสิบ
57 โรงเรียนบ้านดอนประทาย หนองฮาง ม่วงสามสิบ
58 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) หนองเมือง ม่วงสามสิบ
59 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง หนองเมือง ม่วงสามสิบ
60 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) หนองเมือง ม่วงสามสิบ
61 โรงเรียนบ้านนาขาม หนองเมือง ม่วงสามสิบ
62 โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย หนองเมือง ม่วงสามสิบ
63 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ หนองเหล่า ม่วงสามสิบ
64 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน หนองเหล่า ม่วงสามสิบ
65 โรงเรียนบ้านดอนแดง หนองเหล่า ม่วงสามสิบ
66 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า หนองเหล่า ม่วงสามสิบ 08-9282-7068
67 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ หนองเหล่า ม่วงสามสิบ
68 โรงเรียนบ้านก่อ หนองไข่นก ม่วงสามสิบ
69 โรงเรียนบ้านบก หนองไข่นก ม่วงสามสิบ
70 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก หนองไข่นก ม่วงสามสิบ
71 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม เตย ม่วงสามสิบ
72 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง เตย ม่วงสามสิบ
73 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) เตย ม่วงสามสิบ
74 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย เตย ม่วงสามสิบ
75 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก เตย ม่วงสามสิบ
76 โรงเรียนบ้านเตย เตย ม่วงสามสิบ
77 โรงเรียนบ้านผาสุก เตย ม่วงสามสิบ
78 โรงเรียนบ้านขมิ้น เหล่าบก ม่วงสามสิบ
79 โรงเรียนบ้านเศรษฐี เหล่าบก ม่วงสามสิบ
80 โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ เหล่าบก ม่วงสามสิบ
81 โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง เหล่าบก ม่วงสามสิบ
82 โรงเรียนบ้านหนองหลัก เหล่าบก ม่วงสามสิบ
83 โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) โพนแพง ม่วงสามสิบ
84 โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง ม่วงสามสิบ -
85 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง โพนแพง ม่วงสามสิบ
86 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) โพนแพง ม่วงสามสิบ
87 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ 045342041
88 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ
89 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ
90 โรงเรียนประชาสามัคคี ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ 0-4537-0461
91 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ
92 โรงเรียนบ้านแสงไผ่ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ
93 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ 045-342093
94 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ กลางใหญ่ เขื่องใน
95 โรงเรียนบ้านไผ่ กลางใหญ่ เขื่องใน
96 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา กลางใหญ่ เขื่องใน
97 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ (โอภาสพิทยาคาร) ก่อเอ้ เขื่องใน
98 โรงเรียนบ้านเอ้ ก่อเอ้ เขื่องใน 0898463634
99 โรงเรียนบ้านดงยาง ก่อเอ้ เขื่องใน 045-370506
100 โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ก่อเอ้ เขื่องใน 0-4547-3601
101 โรงเรียนบ้านนามน ก่อเอ้ เขื่องใน
102 โรงเรียนบ้านท่าลาด ก่อเอ้ เขื่องใน
103 โรงเรียนบ้านพับ ก่อเอ้ เขื่องใน
104 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ก่อเอ้ เขื่องใน
105 โรงเรียนบ้านก่อ ก่อเอ้ เขื่องใน
106 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย ค้อทอง เขื่องใน
107 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ค้อทอง เขื่องใน
108 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) ค้อทอง เขื่องใน
109 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ค้อทอง เขื่องใน
110 โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ ค้อทอง เขื่องใน
111 โรงเรียนบ้านหวาง ชีทวน เขื่องใน
112 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน ชีทวน เขื่องใน
113 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน ชีทวน เขื่องใน
114 โรงเรียนบ้านชีทวน ชีทวน เขื่องใน
115 โรงเรียนบ้านท่าศาลา ชีทวน เขื่องใน
116 โรงเรียนบ้านท่าค้อ ท่าไห เขื่องใน
117 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ท่าไห เขื่องใน
118 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) ท่าไห เขื่องใน
119 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ ธาตุน้อย เขื่องใน
120 โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย เขื่องใน 045225139
121 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) นาคำใหญ่ เขื่องใน
122 โรงเรียนบ้านแสงน้อย นาคำใหญ่ เขื่องใน
123 โรงเรียนบ้านป่าข่า นาคำใหญ่ เขื่องใน
124 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ บ้านกอก เขื่องใน
125 โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก เขื่องใน
126 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) บ้านไทย เขื่องใน
127 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านไทย เขื่องใน 045-370492
128 โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย บ้านไทย เขื่องใน
129 โรงเรียนบ้านโนนดู่ บ้านไทย เขื่องใน
130 โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) ยางขี้นก เขื่องใน
131 โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) ยางขี้นก เขื่องใน
132 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี ยางขี้นก เขื่องใน
133 โรงเรียนบ้านยางขี้นก ยางขี้นก เขื่องใน
134 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) ยางขี้นก เขื่องใน
135 โรงเรียนบ้านดู่น้อย ศรีสุข เขื่องใน
136 โรงเรียนเก่าขามวิทยา ศรีสุข เขื่องใน
137 โรงเรียนบ้านศรีสุข ศรีสุข เขื่องใน
138 โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง ศรีสุข เขื่องใน
139 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี ศรีสุข เขื่องใน
140 โรงเรียนบ้านอีต้อม ศรีสุข เขื่องใน
141 โรงเรียนบ้านดอนเชียงโท สร้างถ่อ เขื่องใน 045221028
142 โรงเรียนบ้านหนองเซือม สร้างถ่อ เขื่องใน
143 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ สร้างถ่อ เขื่องใน
144 โรงเรียนบ้านปลาฝา สร้างถ่อ เขื่องใน
145 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สร้างถ่อ เขื่องใน
146 โรงเรียนบ้านศรีบัว สร้างถ่อ เขื่องใน
147 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สร้างถ่อ เขื่องใน
148 โรงเรียนบ้านขามป้อม สร้างถ่อ เขื่องใน
149 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สหธาตุ เขื่องใน
150 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) หนองเหล่า เขื่องใน
151 โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า หนองเหล่า เขื่องใน
152 โรงเรียนบ้านป่าก่อ หนองเหล่า เขื่องใน
153 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) หนองเหล่า เขื่องใน
154 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า เขื่องใน 045-229142
155 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) หัวดอน เขื่องใน
156 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม หัวดอน เขื่องใน
157 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ หัวดอน เขื่องใน 045370477
158 โรงเรียนบ้านท่าวารี หัวดอน เขื่องใน
159 โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) หัวดอน เขื่องใน 0-4537-0479
160 โรงเรียนบ้านศรีศึกษา หัวดอน เขื่องใน
161 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) หัวดอน เขื่องใน 0-4584-5515, 0-4537-0476
162 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) เขื่องใน เขื่องใน
163 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน เขื่องใน เขื่องใน
164 โรงเรียนบ้านชาติสามัคคี เขื่องใน เขื่องใน
165 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เขื่องใน เขื่องใน
166 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) เขื่องใน เขื่องใน
167 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) เขื่องใน เขื่องใน
168 โรงเรียนบ้านนาดูน เขื่องใน เขื่องใน
169 โรงเรียนนาคำวิทยา แดงหม้อ เขื่องใน
170 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ เขื่องใน
171 โรงเรียนบ้านบุตร แดงหม้อ เขื่องใน
172 โรงเรียนบ้านทุ่ง แดงหม้อ เขื่องใน
173 โรงเรียนบ้านนาผาย โนนรัง เขื่องใน 087-9582853
174 โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง เขื่องใน
175 โรงเรียนบ้านแก้งซาว โนนรัง เขื่องใน 045-228146
176 โรงเรียนประทุมวรราชวิทยา กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
177 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
178 โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
179 โรงเรียนบ้านนาใต้ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
180 โรงเรียนบ้านเค็ง กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
181 โรงเรียนพระวอพระตาวิทยานุสรณ์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
182 โรงเรียนบ้านหมากมี่ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
183 โรงเรียนบ้านนาคำ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
184 โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
185 โรงเรียนบ้านผาแก้ว กุดลาด เมืองอุบลราชธานี .045-370329
186 โรงเรียนบ้านปากน้ำ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
187 โรงเรียนมารีย์นิรมล ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
188 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
189 โรงเรียนบ้านแคกลางหงษ์ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
190 โรงเรียนอนุบาลน้ำทิพย์ 2 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
191 โรงเรียนบ้านนาดูน ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
192 โรงเรียนประชาสามัคคี ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
193 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
194 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
195 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวคำ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี 0-4537-0327
196 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
197 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
198 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
199 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
200 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี
201 โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี
202 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี
203 โรงเรียนบ้านหนองแต้ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี
204 โรงเรียนบ้านสว่าง ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี
205 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ปทุม เมืองอุบลราชธานี
206 โรงเรียนบ้านข่าโคม ปะอาว เมืองอุบลราชธานี
207 โรงเรียนบ้านปะอาว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี 045840444
208 โรงเรียนบ้านหนองสร้างหมากแข้ง ปะอาว เมืองอุบลราชธานี
209 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ หนองขอน เมืองอุบลราชธานี
210 โรงเรียนบ้านหนองไฮวิทยา หนองขอน เมืองอุบลราชธานี
211 โรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองขอน เมืองอุบลราชธานี 045344114, 045344191
212 โรงเรียนบ้านดอนชี หนองขอน เมืองอุบลราชธานี
213 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) หนองขอน เมืองอุบลราชธานี 045-370317
214 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) หนองขอน เมืองอุบลราชธานี
215 โรงเรียนหนองขอนวิทยา หนองขอน เมืองอุบลราชธานี
216 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี 0818640185
217 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
218 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
219 โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
220 โรงเรียนบ้านมะเขือ หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี 045370688
221 โรงเรียนบ้านจานตะโนน หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
222 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูนเพิ่มวิทยาคาร) หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
223 โรงเรียนบ้านหนองยาง หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
224 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
225 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี 0-4537-0311
226 โรงเรียนนารีนุกูล 2 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
227 โรงเรียนบ้านอ้น หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
228 โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
229 โรงเรียนบ้านสำราญ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
230 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
231 โรงเรียนบ้านหนองแก แจระแม เมืองอุบลราชธานี
232 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา แจระแม เมืองอุบลราชธานี 09 - 5925 - 4534
233 โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม แจระแม เมืองอุบลราชธานี 045315573
234 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ แจระแม เมืองอุบลราชธานี
235 โรงเรียนบ้านทัพไทย แจระแม เมืองอุบลราชธานี
236 โรงเรียนอนุบาลกิตติคุณ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
237 โรงเรียนอนุบาลจงกลนี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
238 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
239 โรงเรียนเอนกวิทยา ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
240 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
241 โรงเรียนเยาวราชศึกษา ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
242 โรงเรียนอนุบาลปทุมทิพย์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
243 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
244 โรงเรียนแอ็ดเวนตีสอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
245 โรงเรียนวัดท่าวังหิน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
246 โรงเรียนอุบลวิทยาคม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
247 โรงเรียนศรีทองวิไลวิทยา ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
248 โรงเรียนอนุบาลเทวีวรรณ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
249 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
250 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
251 โรงเรียนปทุมวิทยากร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
252 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
253 โรงเรียนพระกุมารอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
254 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 045-255923
255 โรงเรียนอนุบาลน้ำทิพย์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
256 โรงเรียนอาเวมารีอา ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 045243712
257 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในพระอุปถัมภ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 0-4525-5037
258 โรงเรียนมหาชนะวิทยา ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
259 โรงเรียนบ้านปลาดุก ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี 045435301
260 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
261 โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
262 โรงเรียนบ้านนามึน ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
263 โรงเรียนวัดบ้านบาก ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
264 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
265 โรงเรียนบ้านนาเมือง ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
266 โรงเรียนบ้านแต้เก่า หนองบก เหล่าเสือโก้ก
267 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองบก เหล่าเสือโก้ก
268 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย หนองบก เหล่าเสือโก้ก
269 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น หนองบก เหล่าเสือโก้ก
270 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี หนองบก เหล่าเสือโก้ก
271 โรงเรียนบ้านดูน หนองบก เหล่าเสือโก้ก
272 โรงเรียนบ้านเป้า เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
273 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
274 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
275 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
276 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก ๐๔๕-๓๐๔๒๕๖-๗ ,๐๘๙-๖๒๔๖๘๖๐
277 โรงเรียนบ้านเหล่าแค เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
278 โรงเรียนบ้านนาไผ่ เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
279 โรงเรียนบ้านจิก แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก
280 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก
281 โรงเรียนบ้านแสง แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก
282 โรงเรียนบ้านแพง แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก
283 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
284 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
285 โรงเรียนบ้านคำไหล โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
286 โรงเรียนบ้านรังแร้ง โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
287 โรงเรียนบ้านดอนกลอย โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
288 โรงเรียนบ้านขามน้อย โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก 0-4537-0351
289 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก 045-842435
290 โรงเรียนบ้านธรรมละ โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
291 โรงเรียนบ้านหาด โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก