กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เทียม คูณมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5