กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

เตชิต สีหะวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0972155977
อีเมล์ : teichit.seehawong@gmail.com