กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิชชานันท์ ไหลหลั่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1