กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เสาวลักษณ์ ทองหมื่่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1