กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

พัชรินทร์ ชลการณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1