คณะผู้บริหาร

นางบุญปอง ก้อนทรัพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0945125111
อีเมล์ : pong_4171@hotmail.com