ข่าวประชาสัมพันธ์
วิดิทัศน์การดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด19 (อ่าน 38) 08 พ.ย. 64
วิดิทัศน์ สพฐ. การนิเทศทางไกลรูปแบบ on-demand (อ่าน 36) 08 พ.ย. 64
นำเสนอกิจกรรม ระเบียบแถวแจ๋วจริง (อ่าน 36) 08 พ.ย. 64
พุธข่าวเช้า เด็กวัยใสกับการสร้างวินัยที่ยั่งยืน (อ่าน 318) 08 พ.ย. 64
พุธข่าวเช้า จัดตารางเรียนทุกวันสร้างสรรค์คุณธรรม (อ่าน 330) 08 พ.ย. 64
ละครคุณธรรมตอน คิดผิดลิขิตชีวิตใหม่ (อ่าน 34) 08 พ.ย. 64
กิจกรรมเขียนสวยด้วยมือเรา (อ่าน 35) 08 พ.ย. 64
กิจกรรมสหกรณ์สอนคุณธรรม (อ่าน 324) 08 พ.ย. 64
กิจกรรมเศรษฐีน้อยตามรอยพ่อ (อ่าน 32) 08 พ.ย. 64
งานมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านโพนแพง (อ่าน 383) 11 ต.ค. 64
ต้อนรับท่านนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลฃาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 227) 11 ต.ค. 64
จัดโครงการยุวชนไทยใส่ใจพัฒนาท้องถิ่น (อ่าน 237) 11 ต.ค. 64
ถ่ายทำวิดิทัศน์ จากสพฐ. (อ่าน 239) 11 ต.ค. 64
ช่องทางการติดต่อ กลุ่มไลน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อ่าน 236) 11 ต.ค. 64
จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมรุ่นที่8 (อ่าน 355) 14 พ.ย. 63