โรงเรียนบ้านโพนแพง
หมู่ที่ 1 บ้านโพนแพง  ตำบลโพนแพง  อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
เบอร์โทรศัพท์ -
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมรุ่นที่8 (อ่าน 64) 14 พ.ย. 63
ต้อนรับคณะผ้าป่า ประถมศึกษา อุบลราชธานี 31 (อ่าน 74) 07 พ.ย. 63
โรงเรียนบ้านโพนแพงประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย (อ่าน 64) 30 ต.ค. 63
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา จ.ชุมพร ที่มาศึกษาดูงาน (อ่าน 77) 29 ต.ค. 63
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกุงชัย จ.อำนาจเจริญ (อ่าน 65) 16 ต.ค. 63
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว (อ่าน 72) 08 ต.ค. 63
คลิปประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 11) 03 ต.ค. 63
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนบ้านดอนตูม มาศึกษาดูงานเพื่อเตรียมรับประเมินโรงเรียนพระราชทาน (อ่าน 82) 02 ต.ค. 63
ค่ายยุวชนคนคุณธรรมรุ่นที่ 1 (อ่าน 102) 23 ก.ย. 63
รร.บ้านโพนแพงจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมรุ่นที่ 7 (อ่าน 89) 23 ก.ย. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เครือข่ายสถานศึกษาที่5 สพป.กส. เขต3 (อ่าน 48) 23 ก.ย. 63
คณะสถาบันสร้างชาติ NBT#10 นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการ Cap-conner stone บวรสร้างชาติ (อ่าน 51) 23 ก.ย. 63
โรงเรียนบ้านโพนแพงจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมรุ่นที่6 (อ่าน 49) 23 ก.ย. 63
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่มที่มาศึกษาดูงาน (อ่าน 80) 23 ก.ย. 63
จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมรุ่นที่5 (อ่าน 83) 23 ก.ย. 63
ค่ายยุวชนคนคุณธรรมรุ่นที่ 4 (อ่าน 53) 23 ก.ย. 63
ค่ายยุวชนคนคุณธรรมรุ่นที่ 3 (อ่าน 48) 23 ก.ย. 63
ค่ายยุวชนคนคุณธรรมรุ่นที่ 2 (อ่าน 64) 23 ก.ย. 63