ข่าวประชาสัมพันธ์
วิดิทัศน์การดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด19 (อ่าน 81) 08 พ.ย. 64
วิดิทัศน์ สพฐ. การนิเทศทางไกลรูปแบบ on-demand (อ่าน 84) 08 พ.ย. 64
นำเสนอกิจกรรม ระเบียบแถวแจ๋วจริง (อ่าน 82) 08 พ.ย. 64
พุธข่าวเช้า เด็กวัยใสกับการสร้างวินัยที่ยั่งยืน (อ่าน 629) 08 พ.ย. 64
พุธข่าวเช้า จัดตารางเรียนทุกวันสร้างสรรค์คุณธรรม (อ่าน 625) 08 พ.ย. 64
ละครคุณธรรมตอน คิดผิดลิขิตชีวิตใหม่ (อ่าน 77) 08 พ.ย. 64
กิจกรรมเขียนสวยด้วยมือเรา (อ่าน 86) 08 พ.ย. 64
กิจกรรมสหกรณ์สอนคุณธรรม (อ่าน 610) 08 พ.ย. 64
กิจกรรมเศรษฐีน้อยตามรอยพ่อ (อ่าน 80) 08 พ.ย. 64
งานมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านโพนแพง (อ่าน 686) 11 ต.ค. 64
ต้อนรับท่านนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลฃาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 420) 11 ต.ค. 64
จัดโครงการยุวชนไทยใส่ใจพัฒนาท้องถิ่น (อ่าน 436) 11 ต.ค. 64
ถ่ายทำวิดิทัศน์ จากสพฐ. (อ่าน 448) 11 ต.ค. 64
ช่องทางการติดต่อ กลุ่มไลน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อ่าน 428) 11 ต.ค. 64
จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมรุ่นที่8 (อ่าน 587) 14 พ.ย. 63
ต้อนรับคณะผ้าป่า ประถมศึกษา อุบลราชธานี 31 (อ่าน 619) 07 พ.ย. 63
โรงเรียนบ้านโพนแพงประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย (อ่าน 567) 30 ต.ค. 63
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา จ.ชุมพร ที่มาศึกษาดูงาน (อ่าน 585) 29 ต.ค. 63
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกุงชัย จ.อำนาจเจริญ (อ่าน 541) 16 ต.ค. 63
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว (อ่าน 565) 08 ต.ค. 63
คลิปประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 105) 03 ต.ค. 63
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนบ้านดอนตูม มาศึกษาดูงานเพื่อเตรียมรับประเมินโรงเรียนพระราชทาน (อ่าน 596) 02 ต.ค. 63
ค่ายยุวชนคนคุณธรรมรุ่นที่ 1 (อ่าน 608) 23 ก.ย. 63
รร.บ้านโพนแพงจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมรุ่นที่ 7 (อ่าน 532) 23 ก.ย. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เครือข่ายสถานศึกษาที่5 สพป.กส. เขต3 (อ่าน 465) 23 ก.ย. 63
คณะสถาบันสร้างชาติ NBT#10 นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการ Cap-conner stone บวรสร้างชาติ (อ่าน 443) 23 ก.ย. 63
โรงเรียนบ้านโพนแพงจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมรุ่นที่6 (อ่าน 439) 23 ก.ย. 63
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่มที่มาศึกษาดูงาน (อ่าน 580) 23 ก.ย. 63
จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมรุ่นที่5 (อ่าน 517) 23 ก.ย. 63
ค่ายยุวชนคนคุณธรรมรุ่นที่ 4 (อ่าน 460) 23 ก.ย. 63
ค่ายยุวชนคนคุณธรรมรุ่นที่ 3 (อ่าน 467) 23 ก.ย. 63
ค่ายยุวชนคนคุณธรรมรุ่นที่ 2 (อ่าน 540) 23 ก.ย. 63