การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.9 KB
Adobe Acrobat Document แบบประเมินครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.18 KB
Adobe Acrobat Document แบบประเมินข้าราชการครูสายบริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB
Adobe Acrobat Document สสรหาลูกจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.73 MB
Adobe Acrobat Document คำขอเพิ่มข้อมูลบุคลากรภาครัฐ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.72 KB
Adobe Acrobat Document แบบประเมินครูผู้สอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.22 KB
Adobe Acrobat Document แบบประเมินการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB
Adobe Acrobat Document จรรณยาบรรณวิชาชีพครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.77 KB
Excel Spreadsheet อัตรากำลัง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB