กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.73 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.สภาครูและบุคลากรการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.58 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 422.39 KB