ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนบ้านโพนแพง หมู่ 1 บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง  อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 0945125111
เว็ปไซต์ : http://banponpangschool.com/itadata_14
facebook : รร.คุณธรรม บ้านโพนแพง


แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน