ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
วันอังคารที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา 09.00 น. นางบุญปอง ก้อนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมสืบสานประเพณีไทย ถวายเทียนจำพรรษา อาหารและปัจจัย ณ วัดบ้านโพนแพง เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะครู นักเรียน ได้สืบสานประเพณีไทย กระทำความดียึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาและวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563,19:14   อ่าน 428 ครั้ง