ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม ณ โรงเรียนบ้านโพนแพง ได้จัดพิธี "วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ" นำโดย นางบุญปอง ก้อนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโพนแพง ซึ่งพิธีได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563,19:13   อ่าน 728 ครั้ง