ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโพนแพง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2461 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านโพนแพงเป็นที่เล่าเรียน แบ่งการสอนออกเป็น 4 ขั้น มีนายเพ็ง  สารักษ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก
พ.ศ. 2466  นายเหลี่ยม  พิมพ์โพธิ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในปีนี้ทางราชการได้ประกาศใช้พระราขบัญญัติประถมศึกษา โดยให้กำนันทำหน้าที่สารวัตรศึกษา
พ.ศ. 2469 ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดมาสร้างเป็นอาคารในที่ดินทางทิษตะวันตกของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน
พ.ศ. 2476  ได้เปิดการเรียนการเรียนการสอนประถมศึกษาปีที่ 4-6 บังคับให้นักเรียน เรียนต่ออีก 2 ปี ต่อจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบจังหวัดราคา 45,000 บาท
พ.ศ. 2523  นายวิสุทธิ์  เทพารักษ์ ครูใหญ่พร้อมคณะครู  ประชาชน ศิษย์เก่า สร้างประตูเหล็กทางเข้าโรงเรียนทิศเหนือราคา 6,458 บาท  และในปีนี้นายวิสุทธิ์  เทพารักษ์ได้เกษียณอายุราชการได้แต่งตั้งสิบเอกสมาน  แก้วพวงงาม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2528  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน
พ.ศ. 2541 คณะครู  ประชาชน  ศิษย์เก่า บริจาคทรัพย์สร้างสนามสวนหย่อมบริเวณเสาธง เป็นเงิน  20,000 บาท
พ.ศ. 2545  โรงเรียนบ้านโพนแพงได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ได้รับจัดสรรงบประงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่ 50,000 บาท ปี พ.ศ. 2554-2555 ได้มีการปรับปรุงภูมัศน์โรงเรียนในหลายด้าน คือ
-  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ถมดินบ่อน้ำร้าง ที่ลุ่มน้ำท่วมขังที่ดินรกร้างว่างเปล่า ให้เป็นพื้นที่การเกษตรตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง
-  ได้รับประมาณ 100,000 บาท ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อ.บ.ต โพนแพง จัดสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ พื้นคอนกรีต ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ด้วยงบประมาณ 370,000 บาท
คณะครูศิษย์เก่า และประชาชนโดยการนำของนางสาวบุญญาพร  ประกอบแสง บริจาคสินทรัพย์ ปลูกสร้างห้องสมุดขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร ชื่อ ห้องสมุดศิษย์ประชาร่วมใจสิ้นค่าใช้จ่าย 260,000 บาท ปูพื้นกระเบื้องอาคารเอนกประสงค์
วันที่ 4 พฤษภาคม 2557 นายจำลอง  เฝ้าทรัพย์  ได้เสียชีวิต เนื่องจากป่วย มีนางอุทัยวรรณ  โสภาภาค ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน