ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านโพนแพง
หมู่ที่ 1 บ้านโพนแพง   ตำบลโพนแพง  อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
เบอร์โทรศัพท์ - เบอร์โทรสาร -
Email : banphonpang@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/schoolphonphang
Line : -


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน