รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านโพนแพง
หมู่ที่ 1 บ้านโพนแพง   ตำบลโพนแพง  อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
เบอร์โทรศัพท์ - เบอร์แฟกส์ -
Email : banphonpang@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :